ONAIRЭсвэл та шууд сонсох програм татаж авна уу
for Windows  for Android  for iPhone

Хөтөлбөр

Даваа гариг

ЦагХөтөлбөр
07:00 Төрийн дуулал
07:01 Монгол өглөө хөтөлбөр
07:05 Дорнын зурхай
07:15 Цаг агаарын мэдээ
07:30 Өрнийн зурхай
07:40 Найргийн хэмнэл
8:10 МХҮХ-ны цаг
8:20 Цаг агаарын мэдээ
8:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
8:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
9:00 Уран зохиолын цаг
9:15 Цаг агаарын мэдээ
9:40 Найргийн хэмнэл
10:00 Сонин сонины сониноос
10:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
10:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
11:00 Уран зохиолын цаг
11:15 Цаг агаарын мэдээ
11:40 Найргийн хэмнэл
12:00 Сайтын тойм
12:30 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг
12:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
13:00 Шинэ дуу
13:40 Найргийн хэмнэл
14:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
14:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
15:00 Уран зохиолын цаг
15:15 Цаг агаарын мэдээ
15:40 Найргийн хэмнэл
16:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
16:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
17:00 Уран зохиолын цаг
17:15 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Найргийн хэмнэл
18:00 Сайтын тойм
18:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
18:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /

Мягмар гариг

ЦагХөтөлбөр
07:00 Төрийн дуулал
07:01 Монгол өглөө хөтөлбөр
07:05 Дорнын зурхай
07:15 Цаг агаарын мэдээ
07:30 Өрнийн зурхай
07:40 Найргийн хэмнэл
8:10 Өглөөний зочин
8:20 Цаг агаарын мэдээ
8:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
8:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
9:00 Уран зохиолын цаг
9:15 Цаг агаарын мэдээ
9:40 Найргийн хэмнэл
10:00 Сонин сонины сониноос
10:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
10:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
11:00 Уран зохиолын цаг
11:15 Цаг агаарын мэдээ
11:40 Найргийн хэмнэл
12:00 Сайтын тойм
12:30 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг
12:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
13:40 Найргийн хэмнэл
14:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
14:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
15:00 Уран зохиолын цаг
15:15 Цаг агаарын мэдээ
15:40 Найргийн хэмнэл
16:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
16:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
17:00 Уран зохиолын цаг
17:15 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Найргийн хэмнэл
18:00 Сайтын тойм
18:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
18:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /

 

Лхагва гариг

ЦагХөтөлбөр
07:00 Төрийн дуулал
07:01 Монгол өглөө хөтөлбөр
07:05 Дорнын зурхай
07:15 Цаг агаарын мэдээ
07:30 Өрнийн зурхай
07:40 Найргийн хэмнэл
8:10 Өглөөний зочин
8:20 Цаг агаарын мэдээ
8:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
8:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
9:00 Уран зохиолын цаг
9:15 Цаг агаарын мэдээ
9:40 Найргийн хэмнэл
10:00 Сонин сонины сониноос
10:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
10:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
11:00 Уран зохиолын цаг
11:15 Цаг агаарын мэдээ
11:40 Найргийн хэмнэл
12:00 Сайтын тойм
12:30 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг
12:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
13:00 Монгол аялгуу хит
13:40 Найргийн хэмнэл
14:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
14:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
15:00 Уран зохиолын цаг
15:15 Цаг агаарын мэдээ
15:40 Найргийн хэмнэл
16:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
16:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
17:00 Уран зохиолын цаг
17:15 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Найргийн хэмнэл
18:00 Сайтын тойм
18:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
18:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /

 

Пүрэв гариг

ЦагХөтөлбөр
07:00 Төрийн дуулал
07:01 Монгол өглөө хөтөлбөр
07:05 Дорнын зурхай
07:15 Цаг агаарын мэдээ
07:30 Өрнийн зурхай
07:40 Найргийн хэмнэл
8:20 Цаг агаарын мэдээ
8:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
8:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
9:00 Уран зохиолын цаг
9:15 Цаг агаарын мэдээ
9:40 Найргийн хэмнэл
10:00 Сонин сонины сониноос
10:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
10:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
11:00 Уран зохиолын цаг
11:15 Цаг агаарын мэдээ
11:40 Найргийн хэмнэл
12:00 Сайтын тойм
12:30 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг
12:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
13:00 Дуу амьлах цаг
13:40 Найргийн хэмнэл
14:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
14:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
15:00 Уран зохиолын цаг
15:15 Цаг агаарын мэдээ
15:40 Найргийн хэмнэл
16:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
16:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
17:00 Уран зохиолын цаг
17:15 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Найргийн хэмнэл
18:00 Сайтын тойм
18:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
18:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /

 

Баасан гариг

ЦагХөтөлбөр
07:00 Төрийн дуулал
07:01 Монгол өглөө хөтөлбөр
07:05 Дорнын зурхай
07:15 Цаг агаарын мэдээ
07:30 Өрнийн зурхай
07:40 Найргийн хэмнэл
8:10 Өглөөний зочин
8:20 Цаг агаарын мэдээ
8:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
8:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
9:00 Уран зохиолын цаг
9:15 Цаг агаарын мэдээ
9:40 Найргийн хэмнэл
10:00 Сонин сонины сониноос
10:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
10:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
11:00 Уран зохиолын цаг
11:15 Цаг агаарын мэдээ
11:40 Найргийн хэмнэл
12:00 Сайтын тойм
12:30 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг
12:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
13:40 Найргийн хэмнэл
14:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
14:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
15:00 Уран зохиолын цаг
15:15 Цаг агаарын мэдээ
15:40 Найргийн хэмнэл
16:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
16:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
17:00 Уран зохиолын цаг
17:15 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Найргийн хэмнэл
18:00 Сайтын тойм
18:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
18:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /

 

Бямба гариг

ЦагХөтөлбөр
07:00 Төрийн дуулал
07:01 Монгол өглөө хөтөлбөр
07:40 Найргийн хэмнэл
8:10 МХҮХ-ны цаг
8:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
8:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
9:00 Уран зохиолын цаг
9:40 Найргийн хэмнэл
10:00 Сонин сонины сониноос
10:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
10:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
11:00 Уран зохиолын цаг
11:15 Цаг агаарын мэдээ
11:40 Найргийн хэмнэл
12:00 Сайтын тойм
12:30 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг
12:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
13:00 Шинэ дуу
13:40 Найргийн хэмнэл
14:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
14:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
15:00 Уран зохиолын цаг
15:15 Цаг агаарын мэдээ
15:40 Найргийн хэмнэл
16:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
16:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
17:00 Уран зохиолын цаг
17:15 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Найргийн хэмнэл
18:00 Сайтын тойм
18:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
18:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /

 

 

Ням гариг

ЦагХөтөлбөр
07:00 Төрийн дуулал
07:01 Монгол өглөө хөтөлбөр
07:40 Найргийн хэмнэл
8:10 МХҮХ-ны цаг
8:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
8:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
9:00 Уран зохиолын цаг
9:40 Найргийн хэмнэл
10:00 Сонин сонины сониноос
10:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
10:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
11:00 Уран зохиолын цаг
11:15 Цаг агаарын мэдээ
11:40 Найргийн хэмнэл
12:00 Сайтын тойм
12:30 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг
12:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
13:00 Шинэ дуу
13:40 Найргийн хэмнэл
14:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
14:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
15:00 Уран зохиолын цаг
15:15 Цаг агаарын мэдээ
15:40 Найргийн хэмнэл
16:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
16:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /
17:00 Уран зохиолын цаг
17:15 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Найргийн хэмнэл
18:00 Сайтын тойм
18:40 Хүмүүс уран зохиол /Түүхэн хүмүүсийн намтар, богино (сургамжит) өгүүллэг/
18:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг /

 

 Шөнийн хөтөлбөр

ЦагХөтөлбөр
19:00-22:00 Орчин үеийн дуу хөгжмийн хөтөлбөр
20:00 Шилдэг жиргээ /Өдрийн онцлох жиргээ, FB post/
20:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
21:00 Шинэ технологийн мэдээ
22:00 Хамтлаг дуучдын намтар
22:05-00:00 Тухайн хамтлагийн Цомог
22:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
23:00 Хайр, гэр бүл нэвтрүүлэг
00:00 Шөнө дундын адал явдал
00:10-05:00 Шөнийн хит /Тухайн гаригтаа явах жанарын хитүүд/
00:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
02:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
04:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/
05:00-06:00 Бэст инструментал, жазз
06:00-07:00 Бэст классик
06:50 Бэст реклам /Зарын нэвтрүүлэг/